نتیجه جستجو برای 'هیچکاک'

سینما، عاطفه، نوشتن

سینما، عاطفه، نوشتن

چطور می‌توانم از غم بنویسم؟ از غم‌های سینمایی‌ام؟ چطور می‌توان تجربیات دردناک مالیخولیای شدیدی که افراد خاصی در طول تماشای ...

نگریستن به خلأ

نگریستن به خلأ

«واقعیت ساکن نیست و  همیشه از لحظه‌‌ی تبلور می‌گریزد » |  آنتونیونی، 1964 از سال‌های بارآور دهه‌ی 1960 تاکنون پیچیدگی ...

تخلیه‌کردن سینما

تخلیه‌کردن سینما

«موضوع به‌طور کامل درمورد وارد شدن به خلأ است. قرار دادن دوربین در هر نقطه­­‌ی خلأ.» | گاسپار نوئه، نوشته ...